TMFK Historie

Det opprinnelige flyplassområdet Jarlsberg ble erhvervet av Tønsberg Flyveklubb i 1937. Tønsberg Flyveklubb og Tønsberg Modellflyklubb etablerte da sine aktiviteter på dette området og har hatt tilhold der siden.
Det første flystevnet i Vestfold ble arrangert på Jarlsberg sommeren ’37. Stevneleder var Kaptein Ole Reistad.
Samme høst ble det avholdt et stort modellflystevne på Jarlsberg med deltagere fra Oslo, Drammen , Sarpsborg og Tønsberg. Dessuten holdt Horten Seilflyklubb oppvisning med et stort modellseilfly. Dette var den kjente modellflygeren Per Hoff's første stevne på Jarlsberg, som han vant med en gjennomsnitts flygetid på 57,4 sek. Alle modellene var strikkdrevne og av forskjellig størrelse.

Etter okkupasjonen i 1940 eksproprierte tyskerne et område på ca 420 mål, inkludert Tønsberg Flyveklubbs eiendom
på 53 mål og anla en "narreflyplass" på området. Tønsberg Flyveklubb måtte nedlegge sin virksomhet og klubbens fly ble konfiskert av tyskerene. Etter krigen ble flyplassområdet overtatt av Samferdselsdepartementet og det kom i gang både sivil og militær flyging.

Under og de første årene etter krigen var aktiviteten av forståelige grunner liten. Noen år på 60-tallet var det også mindre aktivitet, men da flyging med radiostyrte modeller tok seg kraftig opp på 70 tallet våknet klubben igjen til liv. I denne perioden var Tor Andersen og Torstein Eldre primus motorer og aktiviteten i klubben stor. Norgesmesterskapet ble igjen avholdt på Jarlsberg i 1979, og for første gang var det bare RC-modeller som deltok.

TMFK har i senere år arrangert mange stevner, konkurranser og Norgesmesterskap. Klubbens konkurranse-flygere er blant de beste i landet. Klubbens flygere har deltatt i en lang rekke lokale,nasjonale og internasjonale mesterskap og hevdet seg godt. TMFK har drevet skole for nybegynnere i mange år og har eget skolefly. Klubben har et godt miljø og en meget bra flyplass som den ønsker å ta vare på og har i dag flygere innenfor sportens alle disipliner.

Bildet viser æresmedlem Per Hoff som har vært modellflyger siden 1930-tallet og var aktiv frem til sin 100 år dag.