Kontaktinformasjon

TMFK kontakt- og styreinformasjon:

Postadresse:
Tønsberg Modellflyklubb TMFK
Postboks 465
3101 Tønsberg

Epost: styret@tmfk.no

TMFK’s styre:
Frode Ljøterud
Formann
tlf. 92 61 90 37

Morten Bergmo
Nestformann, Plassansvarlig
tlf. 906 09 698

Sverre Johannessen
Sekretær, tlf. 913 47 508

Bjørn Bergh
Kasserer, tlf. 959 82 163

Tor Richardsen
Styremedlem, tlf. 901 84 845

Roger Heggelund
Styremedlem, tlf. 476 18 781 

Kim Heyerdahl
Styremedlem, Sikkerhetsansvarlig,  tlf. 907 95 202