Om oss

 

Siden TMFK ligger inne på en flyplass, så innebærer ett medlemsskap hos oss også
medlemsskap i Jarlsberg Luftsportssenter (JLS).  Se brukeravgift under priser.
Det koster altså noe mer å være ett aktivt medlem hos oss, men til gjengjeld så får
du tilgang til de flotteste fasiliteter en modellflyver kan tenke seg.
For å kunne kjøre bil ned til klubbhuset/modellflystripa, så behøver du i tillegg en brikke til bommen
for å komme inn på selve flyplassen.

Nb. Barn og ungdom betaler ikke brukeravgift.

 Dronepiloter/støttemedlemmer.  
Pga myndighetenes krav til forsikring for dronepiloter f.o.m 2021, så vil det være mulig for nye medlemmer å melde seg inn i TMFK kun som støttemedlem.
Det vil si at dersom du ikke ønsker å benytte plassen aktivt, så betaler du ikke brukeravgift. 
Dette gjelder kun for støttemedlemmer og dronepiloter som ønsker å operere på egenhånd, og som altså ønsker forsikring gjennom NLF.   

Som støttemedlem vil du ikke få utlevert bombrikke.  Unntak vil bli gitt ved treff og stevner.

 JLS 
Les driftshåndboka for JLS under «Viktige dokumenter»  Den må kvitteres ut som lest og forstått, før man kan få utlevert
brikke til bommen.
http://www.jarlsbergluftsportssenter.no/

Gjelder ikke støttemedlemmer.

Priser:
Ett års medlemsskap i TMFK  koser kr 550,-  (kontigent til klubben)

Her tilkommer også forbundskontigent og seksjonsavgifter i NLF på kr 825,- Inkludert forsikring som betales gjennom www.minidrett.no. Inkluderer også abonnement på modellflybladet Mi.

·        
Brukeravgift for Jarlsberg flyplass. kr 2100,-   (kr 1050,-)
Regning for brukeravgift sendes f.o.m i år ut av TMFK, og betales også gjennom Min
idrett. Nb. Ved innmelding etter 1/7. betales halv brukeravgift kr 1050,-.

·        
Bombrikke er inkludert i brukeravgiften. 
Brikken utleveres ved å kontakte flyplassjef Bjørn Kristoffersen på tlf 94008400
eller bjorn.kristoffersen@enjb.no   Han holder til i klubbsenteret som er lokalisert på venstre side ved bommen.
Nb. Ved henvendelse til Bjørn K. for å få utlevert bombrikke, så vil han nok spørre
deg om  du har lest driftshåndboka for JLS, og det har du selvsagt gjort da.

Kjøring til Modellflyområdet
Vår flystripe ligger helt i sørenden av området.

Unngå kjøring på stripa, og bruk veien ved siden av stripa. 
Nb! Det er svært viktig å utvise forsiktighet ved kjøring inne på flyplassen, og som bilfører har du alltid vikeplikt for flytrafikk.  Fartsgrensen er 30 km/t.

 Du kan fly hos oss hver eneste dag inkludert søndager og andre helligdager.
Eneste begrensningen er at på helligdagene så starter flyvingen først kl 11:00.   Nb! Dette tidspunktet har styret i TMFK selv bestemt pga kirketiden og hensyn til naboer.  Andre regler gjelder for de øvrige klubbene på Jarlsberg.   

Samlinger på tirsdager
I vinterhalvåret har vi samlinger hver tirsdag i kl 1800 i peisestua på klubbsenteret(på venstre
hånd før bommen). Her finns modellflysimulator på storskjerm, og vi lufter
vinterens byggeprosjekter. Kaffe, brus og noe godt å tygge på finns også. Noen
ganger har vi foredrag om flyrelaterte temaer.  Mer info via e-mail samt at det blir lagt ut
på facebook. Samlingene er uformelle der fokuset ligger på det sosiale. Du er hjertelig
velkommen. Ta gjerne kontakt med styret om du lurer på noe. Se telefonliste til
styret på www.tmfk.no

 Facebook
TMFK har én lukket og én åpen gruppe for våre medlemmer på facebook.
Lukket gruppe er for klubbintern informasjon, mens den andre er åpen for alle.

Søk på Tønsberg Modelllyklubb.

Sikkerhet
I sommerhalvåret er det til tider mye aktivitet på området, med både fallskjermhoppere og store fly. Derfor er det viktig at alle følger sikkerhetsreglene, og har gode holdninger til både oppførsel og flyving.

Har du spørsmål om sikkerhet, så kan du kontakte sikkerhetsansvarlig Kim Heyerdahl på tlf  90795202. 
E-post: kimhey@online.no.

Varslingsrutine
 
Ved alarm (sirene på utsiden av klubbhuset) må vi ringe Torp (tlf: 33426152) og høre hvordan vi skal forholde oss.
Vi har da flyforbud inntil Torp har gitt klarsignal. Etter dette må alarmen nullstilles. Se sort bryter på alarmskapet inne i redskapsrommet i klubbhuset. 

Nb. dette skjer svært sjeldent. Snakk med oss når du er på stripa. 

 Kode til klubbhus og klubbrom.
Kontakt styret..

Velkommen som medlem av Tønsberg Modellflyklubb. Håper du får mange fine dager på flyplassen vår.

 Styret TMFK.

PS: Det må også legges ved / leiver inn underskrift på at man har lest og godtatt reglene (Driftshåndboken) for Jarlsberg Flyplass!!

Viktige dokumenter - last ned:

https://storage.googleapis.com/jls-bucket/Driftshandbok_Operativ_v_4_9_2...

- må leses og kvitteres av alle!