Årsmøte Tønsberg Modellflyklubb

Årsmøte Tønsberg Modellflyklubb

  • av
  • man 2018-01-29 kl 09.58

Det innkalles herved til
årsmøte i TMFK tirsdag 27. februar 2018    
kl.18:00 i JLS Klubbsenter.

Forslag som skal
behandles på årsmøtet må være styret (styret@TMFK.no)
i hende 3 uker før årsmøtet dvs. før 13. februar.

Dokumenter m/ innkomne
forslag sendes ut før 20. februar.

Det blir servering av
kaffe/brus og noe godt å bite i.

Velkommen!

Saksliste:

1.     Godkjenne de stemmeberettigete.  

2.    Godkjenne innkallingen og sakslisten.

3.    Velge møteleder, referent og tellekomite.

4.    Velge 2 til å undertegne protokollen.

5.    Behandle årsberetningen.

6.    Regnskap m/ revisorberetning.

7.    Budsjett for 2018.

8.    Vedta klubbens medlemskontingent for året 2019.

9.    Behandle innkomne forslag.                               

10. Velge tillitsmenn til
styret, varamenn, revisorer og valgkomite.