Jarlsbergtreffet 2016

Søndag 2016-08-07, 10.00
Jarlsberg Flyplass Tønsberg

Velkommen til årets
Jarlsbergtreff på ENJB i Tønsberg.
Åpen dag for alle som ønsker å fly modellfly på Jarlsberg
flyplass.
Ingen påmeldingsavgift. Kiosken åpen hele dagen.

Vi begynner kl. 10:00 og holder på til kl. 18:00.
Velkommen.