Rutine for varsling til Torp

Rutine for varsling til Torp

  • av
  • tir 2014-02-25 kl 08.53

Varslingsanlegg på vårt klubbhus. Melding om avbrutt aktivitet fra Torp Flytårn.
Dette innebærer flg. rutine:

Dersom Torp TWR har behov for å suspendere aktiviteter med modellfly, vil de aktivere en alarmfunksjon (strobelights + sirene) ved modellflyklubben.

Når alarmfunksjonen er generert, skal all aktivitet med modellfly avsluttes så raskt som mulig, og
sikkerhetsleder modellfly (SLM) skal deretter kontakte Torp TWR på telefon 33 42 61 52 for å avklare følgende forhold:

- Rapportere at modellflyging er avsluttet

- Innhente årsak til alarm, samt forventet tidspunkt for oppstart av normale aktiviteter

- Oppgi mobilnummer som SLM kan nås på når normale aktiviteter kan gjenopptas

Disse reglene gjelder for alle som oppererer med modellfly på ENJB. 

 

http://www.nrk.no/vestfold/nytt-alarmsystem-for-modellfly-1.11583379